/ (XII. ) Korm. rendelet

247 kereskedési opció felülvizsgálata.

Mi az az opció és milyen fajtái vannak?

A bizományosi tevékenység esetén kockázatvállalásnak minősül, ha az ügyfél által nyújtott biztosítékok, letétek értéke alacsonyabb a bizományosi szerződésben meghatározott ügylet piaci értékénél. A prudens és megbízható értékelés biztosítása érdekében az intézmény a A kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok értékelése 5.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

A kereskedési könyvben nyilvántartott határidős pozíciók értékelése 6. A kereskedési könyvben nyilvántartott opciós pozíciók értékelése 7.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

A deviza pozíciók értékelése 8. A befektetési eszköz nettó pozíciójának meghatározása A pénzügyi eszköz nettó pozíciójának meghatározása 9.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

Ha a harmadik fél által nyújtott hitelkockázati fedezetként elismerhető hitelderivatívát megvásárolják, és a tőkekövetelmény számításának céljából elismerik a kereskedési könyvön kívüli kockázat fedezeteként, sem a belső, sem a külső hitelderivatíva-fedezetet nem lehet a kereskedési könyvben nyilvántartani a tőkekövetelmény számításának céljából. Ha harmadik fél által nyújtott hitelkockázati fedezetként elismerhető hitelderivatívát megvásárolják, és a tőkekövetelmény számításának céljából elismerik a kereskedési könyvön kívüli kockázat fedezeteként - a Belső szabályzat Az intézménynek dokumentálnia kell a szabályzat betartását és ezt a belső ellenőrzésnek rendszeresen meg kell vizsgálnia.

Az intézmény által választott tőkekövetelmény számítási módszerek: a az opciók értékelésére használt belső modell, b a kamatkockázat megállapítása esetén a lejárati alapú vagy a futamidő alapú megközelítés, c a késedelmes teljesítés partnerkockázatának megállapításánál a standard vagy az alternatív módszer, d a devizaárfolyam kockázat megállapítására választott módszer, e átváltható értékpapír átváltási valószínűségét becslő modell.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

A származtatott részvényindexügyletek kezelésének módja. Az általános kamatkockázat számításánál a kötvények pénzáramlásokra történő felbontása vagy piaci értéken való besorolása.

A visszavonhatatlan garanciák figyelembevételének módja a deviza nyitott pozíció számítása során.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

A pozíciók kereskedési könyvbe történő besorolásának 247 kereskedési opció felülvizsgálata onnan történő kivezetésének szempontjai, a kereskedési könyvi pozíciók megállapításának módja.

A kereskedési könyvi pozíciók értékelésének intézmény által alkalmazott elvei és módszerei.

247 kereskedési opció felülvizsgálata

A belső modellek tartalmi leírása, működtetésének szabályai.